Posted in رانندگی

نکات آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی-سری 1

🔴غالبا میخهای زرد رنگ(چشم گربه)در چه محلهایی نصب می شود؟ ❌در مسیرهای ورودی و خروجی ازاد راهها ❌در باند کاهش سرعت ❌در باند افزایش سرعت…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in رانندگی

مراحل خروج از آزادراه

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in رانندگی

خطوط زیگزاگ

ادامه مطلب را بخوانید