Posted in نمونه سوالات آیین نامه 97

قرص ضد استرس برای امتحان رانندگی

قرص ضد استرس برای امتحان رانندگی.. بسیاری از هنرجویان و متقاضیان گواهینامه و شرکت کنندگان در آیین نامه راهنمایی و رانندگی از ما سواال می…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in رانندگی

نکاتي در مورد آينه ها و تنظيم آنها برای شروع حرکت با خودرو

بعد از تنظيم صندلي بايستي آينه ها را طوري تنظيم کرد که کاملا به اطراف و پشت سرمان مسلط باشيم .آينه وسط را جوري تنظيم کنید…

ادامه مطلب را بخوانید