گروه تلگرام مشهد نایس فقط مخصوص خراسانی ها

✅ مشهد نایس فقط مخصوص خراسانی هاس😳👌👌👌😜 ✅ تنها قانون رعایت ادب😊😚😌 ✅ مشهدیا، سبزواریا، بیرجندی ها، بجنوردی ها، قوچانی ها، کاشمری ها، نیشابوری ها، تربتی ها و…. همه اینجا […]