بایگانی برچسب: s

نکاتي در مورد آينه ها و تنظيم آنها برای شروع حرکت با خودرو

بعد از تنظيم صندلي بايستي آينه ها را طوري تنظيم کرد که کاملا به اطراف و پشت سرمان مسلط باشيم .آينه وسط را جوري تنظيم کنید که کاملا شيشه عقب را نشان دهد, در هنگام تنظيم آينه بدن و يا سرتان را راثابت نگاه داشته و با دست راست از پشت قاب آينه بگيرد و آن را تنظيم  کنيد در زير قاب کليدي هست که با جابجا کردن آن مي توانيد نور ماشينهاي عقب که نور بالا حرکت مي کنند را انحراف دهيد(تابش نور بالاي ماشينهاي عقب باعث شده تا مردمک چشمتان بسته تر شده و ديدتان کم شود)ولي با اينکه با اين کليد آينه را جا بجا کرده ايد همچنين ماشينهاي پشت را در آينه خواهيد ديد پس از عبور ماشين عقبي کليد آينه را سر جاي خود بر گردانيد.
تنظيم آينه هاي بغل
آينه هاي بغل را بدون اينکه بدنمان را جابجا کنيم با دست چپ به صورتي تنظيم ميکنيم که از برآمدگي زير دستگيره عقب به بالا و به بيرون را نشان دهد و نيازي  به نشان دادن در جلو نيست چون هدف ما ديد بيشتر از خيابان مي باشد, آينه سمت راست را نيز به همين شکل تنظيم  ميکنيم.
آينه هاي بغل اجسام را دور تر از فاصله واقعي خود به ما نشان ميدهند (بايد هنگام سبقت گرفتن اين  موضوع را مد نظر داشته باشيم)در آينه بغل سمت راننده خط چيني هست, که سمت چپ خط چين تا حدودي نقطه کور را به راننده نشان ميدهد ولي براي ديدن نقطه کور بايستي در هنگام خروج از پارک و يا گردش به چپ و دور زدن علاوه بر آينه با سر هم سمت چپ را نگاه کنيم تا نقطه کور را ديده باشيم بعد حرکت کنيم

در پایان ذکر این نکته لازم است که بسیاری از هنرجویان می گویند : امروز حال افسر برگزارکننده امتحان عملی خوب نبود و من را در آزمون شهری رانندگی رد کرد

هنرجویان باید بدانند عدم انجام صحیح کارهای پیش از حرکت موجب می شود تا همان اول افسر برداشت کند که شما آموزش های لازم را فرا نگرفته اید و در آزمون شهری مردود شوید

آموزش نحوه صحیح حرکت دست برای تعویض دنده

در سوالاتی که هنرجویان عزیز برای ما ارسال کرده اند و نظرات می گویند که با تعویض دنده در رانندگی مشکل دارند.در این مقاله سعی داریم تا نکاتی را در مورد تعویض دنده و نحوه صحیح حرکت دست برای تعویض دنده در رانندگی را برای شما رانندگان مبتدی و دوستان عزیز متقاضی گواهینامه رانندگی بیان کنیم

این مشکل می تواند  به سه دلیل باشد یک شاید کلاج ماشین را تا  انتها  پایین نمی برند(می تواند به دلیل گرفتن پدال کلاج با کف پا باشد, بایستی با پنجه  پا پدال را فشار داد) دومین دلیل ممکن است سرعت ماشین با دور موتور برابر نبوده و دنده بد جا بخورد( بیشتر در معکوس کشیدن به این مشکل برخورد می کنید) و علت سوم به خاطر حرکت نا صحیح دست برای جا زدن دنده می باشد

تعویض دنده و شروع حرکت در رانندگی

همانطور که در شکل  می بینید حرکت دست برای جا زدن دنده بر روی دسته دنده ترسیم شده اگر توجه کرده باشید میله دسته دنده در هنگام خلاص کردن همیشه در مرکز  و روبروی دنده سه و چهار قرار می گیرد هرگاه در خلاصی دست دنده را به چپ و یا راست بکشید و رها کنید این میله به وسط بر می گردد و روبروی دنده سه و چهار قرار می گیرد حال برای جا زدن دنده یک اگر دستتان را مستقیم به سمت چپ و به بالا بکشید( در یک زاویه 90 درجه )دنده خیلی راحت جا خواهد خورد ولی وقتی دستتان را مقدار کمی اریب بخواهید به سمت چپ ببرید به لبه  آهنی که برای شیار دنده یک می باشد گیر خواهد کرد و دنده جا نخواهد خورد، برای رفتن به دنده دو کافی است که دسته دنده را از یک با کمی فشاربه سمت پایتان به پایین بکشید تا به لبه شیار دنده دو گیر نکند و برای جا زدن دنده سه برای اینکه دنده را اشتباه در دنده های دیگر قرار ندهید کافی است که دنده را با پاشنه دست  از دنده دو خارج کنید خود دسته دنده بعد از خلاص شدن از دنده دو روبروی دنده سه قرار می گیرد  سپس دسته دنده را بالا بکشید برای جا زدن دنده چهار نیز کافی است که دسته دنده را بدون اینکه به چپ و راست بکشید صاف به پایین بکشید و برای جا زدن دنده پنج نیز کافی است که دنده را از شیار دنده چهار خارج کرده وبعد از خلاص شدن دسته دنده را به سمت راست و بایک زاویه 90 درجه به بالا بکشید برای کم کردن دنده از پنج به چهار نیز کافی است که دسته دنده را مستقیم از شیار دنده پنج بیرون کشیده  و رها کنید خود دسته دنده روبروی دنده چهار قرار می گیرد سپس آن را پایین می کشید .           برای دنده عقب نیز پس از خلاص کردن دنده دسته دنده را به سمت راست کشیده و با یک زاویه 90 درجه به پایین می کشیم  توجه کنید که در همه حالتهای جابجایی دنده دست ما همانند شکل ترسیم شده روی دسته دنده و با زاویه های 90 درجه بایستی حرکت کند.