Posted in درسهایی از قران

5- در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

– در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟ 1) آموزش بر پرورش 2) پرورش بر آموزش 3) در برخی آموزش، در…

ادامه مطلب را بخوانید