بایگانی برچسب: s

سوالات و پاسخ سوالات درس هایی از قرآن پنجشنبه 23 آذر 96

سوالات و پاسخ سوالات درس هایی از قرآن پنجشنبه 23 آذر 96

سوالات برنامه درس هایی از قرآن 1396/9/23
1- قرآن، چه کسی را به عنوان معلّم انسان‌ها معرفی می‌کند؟
1) خداوند متعال
2) پیامبر اکرم
3) هر دو مورد

2- آیه 32 سوره نور، چه امری را شرط ازدواج دانسته است؟
1) صلاحیت
2) قدرت
3) ثروت

3- کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟
1) مهندسی
2) پزشکی
3) معلّمی

4- قرآن، درباره انسان‌های غافل چه تعبیری دارد؟
1) همچون چهارپایان
2) بدتر از چهارپایان
3) بدتر از شیطان

5- در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟
1) آموزش بر پرورش
2) پرورش بر آموزش
3) در برخی آموزش، در برخی پرورش

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید