Posted in خودرو

کدام صندلی در اتومبیل امن تر است!

✅ هنگام سفر با اتومبیل، صندلی وسط و صندلی پشت راننده از بقیه امن تر هستند! ✅✅صندلی کنار راننده به این دلیل که در صورت…

ادامه مطلب را بخوانید