بایگانی برچسب: s

کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟

سوالات درس هایی از قرآن پنجشنبه 23 آذر 1396

3- کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟
1) مهندسی
2) پزشکی
3) معلّمی

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید