Posted in استخدام استخدامی های تهران

آگهی های استخدام نگهبان در تهران نیمه دوم مرداد 96

به نگهبان جهت مجتمع تجاری – اداری با حقوق + بیمه + قرارداد در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس…

ادامه مطلب را بخوانید