Posted in سربازی قوانین

مدارک لازم برای صدور المثني كارت‌هاي معافيت و پایان خدمت وظیفه عمومی

مدارک لازم برای صدور المثني كارت‌هاي معافيت و پایان خدمت وظیفه عمومی مدارک مورد نیاز: تهیه فرم‌های درخواست المثنی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و…

ادامه مطلب را بخوانید