بایگانی دسته: درسهایی از قران

5- در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

– در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟
1) آموزش بر پرورش
2) پرورش بر آموزش
3) در برخی آموزش، در برخی پرورش

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید

 

قرآن، درباره انسان‌های غافل چه تعبیری دارد؟

4- قرآن، درباره انسان‌های غافل چه تعبیری دارد؟
1) همچون چهارپایان
2) بدتر از چهارپایان
3) بدتر از شیطان

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید

کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟

سوالات درس هایی از قرآن پنجشنبه 23 آذر 1396

3- کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟
1) مهندسی
2) پزشکی
3) معلّمی

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید

آیه 32 سوره نور، چه امری را شرط ازدواج دانسته است؟

درس هایی از قران 23 آذر 96

سوال دوم:

2- آیه 32 سوره نور، چه امری را شرط ازدواج دانسته است؟
1) صلاحیت
2) قدرت
3) ثروت

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید