Posted in درسهایی از قران

5- در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

– در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟ 1) آموزش بر پرورش 2) پرورش بر آموزش 3) در برخی آموزش، در…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in درسهایی از قران

قرآن، درباره انسان‌های غافل چه تعبیری دارد؟

4- قرآن، درباره انسان‌های غافل چه تعبیری دارد؟ 1) همچون چهارپایان 2) بدتر از چهارپایان 3) بدتر از شیطان برای دریافت جواب اینجا را کلیک…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in درسهایی از قران

کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟

سوالات درس هایی از قرآن پنجشنبه 23 آذر 1396 3- کدام یک از مشاغل، روی انسان کار می‌کند؟ 1) مهندسی 2) پزشکی 3) معلّمی برای…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in درسهایی از قران

آیه 32 سوره نور، چه امری را شرط ازدواج دانسته است؟

درس هایی از قران 23 آذر 96 سوال دوم: 2- آیه 32 سوره نور، چه امری را شرط ازدواج دانسته است؟ 1) صلاحیت 2) قدرت…

ادامه مطلب را بخوانید
Posted in درسهایی از قران

1- قرآن، چه کسی را به عنوان معلّم انسان‌ها معرفی می‌کند؟

1) خداوند متعال 2) پیامبر اکرم 3) هر دو مورد برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید

ادامه مطلب را بخوانید