5- در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

درسهایی از قران

– در کلام خداوند در قرآن، کدام یک بر دیگری مقدّم است؟
1) آموزش بر پرورش
2) پرورش بر آموزش
3) در برخی آموزش، در برخی پرورش

برای دریافت جواب اینجا را کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید