پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C54

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C54

5454

 
قیمت: 15,000 ریال

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  بر روی پردازنده TMS320C54

 

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم

 

 

 

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

 


بر روی پردازنده TMS320C5402

تعداد 100 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش
 

 

فهرست

– مقدمه                                         

فصل 1 : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت                        

    1-1- معرفی سيگنال صحبت                            

    1-2- مدل سازی پيشگويی خطی                          

         1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت                

         1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت                 

         1-2-3- تخمين پارامترهای                                        

 

فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت

    2-1- مقدمه                                     

    2-2- روش های کدينگ                                  

         2-2-1- کدرهای شکل موج                    

         2-2-2- کدرهای صوتی          
                         2-2-3- کدرهای مختلط                        

         الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس                  

         ب- کدرهای مختلط حوزه زمان                    

 

فصل 3 : کدر کم تاخير LD-CELP                        

    3-1- مقدمه                                    

    3-2- بررسی کدرکم تاخير

         3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا                

         3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری                     

         3-2-3- ساختار کتاب کد                     

         3-2-3-1- جستجوی کتاب کد                      

         3-2-4- شبه ديکدر                         

         3-2-5- پست فيلتر                          

فصل 4 : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C                    

    4-1- مقدمه                                      

    4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت                       

    4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم                   

         4-3-1- تطبيق دهنده بهره                       

         4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس                     

    4-4- روندنمای برنامه                                 

         4-4-1- اينکدر                              

         4-4-2- ديکدر                             

فصل 5 : پياده سازی الگوريتم برروی DSP          

    5-1- مقدمه                                     

    5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ                        

    5-3- چيپ های DSP                              

         5-3-1- DSP های مميزثابت                      

         5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320         

         5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x              

    5-4- توسعه برنامه بلادرنگ                            

    5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK                

         5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار             

        5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS                     

        5-5-3- نتايج پياده سازی                       

    5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد                        

– ضمائم

   – ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و

                          پياده سازی کدک به زبان اسمبلی                                                                                          – ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی                    

– مراجع                                       

 

مشاهده سایر محصولات این فروشنده

 

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *