پلاک جدید ایران 10 برای تهران

رانندگی

پلاک ایران ۱۰ هم آمد!

با اتمام پلاک ۹۹، پلاک ایران ۱۰ برای تهران جایگزین شد و از این به بعد به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰… پلاک های جدید صادر خواهند شد!

دیدگاهتان را بنویسید