دانلود رایگان نمایشنامه مگسها از ژان پل سارتر

دانلود رایگان نمایشنامه مگسها از ژان پل سارتر pdf

بر روی این زمین خاکی ، انسان خردمند ، هیچ آرزویی نمی تواند داشته باشد ، جز آنکه روزی بتواند شری را که از دیگران ، دامن او را گرفته به خودشان برگرداند .

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: سیما گویان
مگسها نام نمایشنامهای است در سه پرده از نویسنده مشهور فرانسوی ژان پل سارتر. این نمایشنامه دارای ۱۵ شخصیت است. «مگسها» بارها توسط گروههای مختلف در سراسر جهان به روی صحنه رفته است.
این کتاب اولین نمایش نامه چاپ شده سارتر هست و در آن از اساطیر و افسانه های مشهور یونان استفاده شده است.
خلاصه کتاب :
ماجرا در شهر آرگوس جریان دارد . اژیست ، آگاممنون را کشته با همسر او ازدواج کرده ، اکنون پادشاه است و الکتر دختر آگاممنون را خدمتکار خود نموده . اورست پسر آگاممنون که از دست او جان سالم به در برده بوده اکنون به شهر بازگشته تا ناظر سرنوشت خانواده و وطنش باشد . اژیست مملکت را با خرافه پرستی و غم و مراسم عزاداری های دسته جمعی اداره می کند و اورست آمده تا آزادی انسان را به او یادآور شود و آنها را به طغیان فر خواند …
قسمت های زیبایی از کتاب:
معلوم نیست بتوانید شریک ندامت آنها شوید ، چرا که در گناهکاری آنها سهیم نبوده اید .
آدم هایی هستند که ملتزم و در قید و بند زاده می شوند : آنها انتخابی ندارند ، در راهی رها شده اند ، در انتهای راه نقشی انتظارشان را می کشد، نقش خودشان .
به زحمت می توانم تصوری از گردشگاه ها ، آواز خوانی ها ، تبسم ها داشته باشم . مردم اینجا از ترس خسته و رنجور شده اند .
بر روی این زمین خاکی ، انسان خردمند ، هیچ آرزویی نمی تواند داشته باشد ، جز آنکه روزی بتواند شری را که از دیگران ، دامن او را گرفته به خودشان برگرداند .

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *