دانلود رایگان رمان عاشق مارگاریت دوراس pdf

دانلود رایگان رمان عاشق مارگاریت دوراس pdf

رمان «عاشق» یکی از رمانهای دوراس است که اسم او را بیشتر از همیشه بر سر زبانها انداخت ؛ دختر پانزده و نيم ساله با مردی چينی آشنا می‌شود؛ مرد از او می‌خواهد تا اجازه دهد همراهی‌اش کند و دخترک می‌پذیرد. مرد چينی، ثروتمند است؛ فرزند يک ميلياردر چينی و صاحب يک سلسله ساختمان های مستعمراتی. مرد چينی دخترک را سوار ليموزين خود می‌کند و از همين ساعت زندگی دخترک، يکسر، دستخوش تغییرات بیرونی و درونی مي‌شود. رمان مقطعی از زندگی خود دوراس را بازگو می‌کند که او با دو برادر و مادرش در سختی و بی‌پولی به سر می‌برند تا زمانی که مارگریت با آن مرد چینی آشنا می‌شود ، قصه مادر و تاثیری که تربیت او روی دختر گذاشته ، علاوه بر آن گذار از دوران نوجوانی دختر به دوران جوانی و تجربه های مختلف او قصه را پیش می‌برد.

برنده جایزهی کنگور در سال ۱۹۸۴
پرفروشترین کتاب قرن فرانسه
ترجمه شده به بیش از ۵۰ زبان دنیا

این کتاب به نوعی خودزندگینامه مارگریت دوراس است که در یک برش زمانی از دورهی نوجوانیاش، به روایت مکان- زمان و آدمهای اطرافش میپردازد. در مستعمرهی هندوچین، یک مرد چینی پولدار عاشق دختر پانزده سالهای میشود که با کرجی در حین گذر از رودخانه است. راوی گاه دخترک، گاهی دانای کل و بعضن پیرزنی است خاطرات جوانیاش را تعریف میکند و در حین روایتْ ما را با شخصیتهای اطاف دخترک و خصوصیات اجتماعی- روانشناسی آنان آشنا میسازد. دخترک گاه عاشق خود را دوست دارد و گاه از او بیزار است. همین او حس پارادوکسیکال را نسبت به مادر خود هم دارد اما در مورد برادرانش تصمیم خود را گرفته: از برادر ارشد متنفر است و برادر کوجک را دوست دارد و علت آن مرگ زودهنگام برادر کوچکتر و شباهت برادر بزرگتر به خود اوست. در نهایت پدر عاشق، مانع ازدواج او و پسرش میشود و علیرغم میل پسر، زنی چینی برایش اختیار میکند. اما آنچه موجب فروش جهانی موفق کتاب تحت عنوان «رمان نو» شد، ماجرای آن نیست، بلکه عدم التزام دوراس به رعایت کلیشه های رایج رمان نویسی یا خاطره نگاری محض و در نتیجه نگارش آزادانه و بیقید و بند اوست. دیدگاه روانکاوانه و تصویرپرداز دوراس، گرچه در جاهائی بیربط مینماید، اما حاکی از هوش نویسنده در جهت جلب و انگیزش مخاطب عام است تا حدی که «عاشق» به عنوان نمونهای از ادبیات روانشناسی معرفی میشود. خاطرات تراژیک نویسنده که به صورت یک مجموعه صیقلشده و آمادهی ارائه است، باعث میشود که زمان روایت بصورت پاندولی در حال رفت و بازگشت در حال و گذشته باشد. زبان سیال و عریان دوراس به پختهگی لازم رسیده تا از عشق، لذت، بدنامی، گناه و تنفر، هرچند با ابهام و ایجاز، اما به سادگی سخن گوید و به درد زیستن اعتراف کند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *